لیست قیمت لوازم جانبی عمده

برای خرید بیش از ۴ قلم کالا باما در تماس باشید.

لیست قیمت لوازم جانبی شرکت جانبی یو

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

برای خرید بیش از ۴ قلم کالا باما در تماس باشید.

قیمت

مدل لوازم جانبی

۹۶۰,۰۰۰

ساعت

Mibro Lite

۶۹۰,۰۰۰

ساعت

Mibro Color

۷۰۰,۰۰۰

ساعت

LS09 (GST)

۷۹۰,۰۰۰

ساعت

LS05 S (RT)

۹۴۰,۰۰۰

ساعت

گارانتی LS10 (RT2)

۱,۰۴۵,۰۰۰

ساعت

گارانتی  LS12

۴۰۷,۰۰۰

هندزفری

Haylou GT1 Pro

۴۱۰,۰۰۰

هندزفری

Haylou GT6

۴۳۰,۰۰۰

هندزفری

Haylou GT7

۴۸۳,۰۰۰

هندزفری

Haylou T15

۳۱۵,۰۰۰

هندزفری

QCY T5

۳۸۵,۰۰۰

هندزفری

QCY T12

۵۷۲,۰۰۰

هندزفری

QCY T16

۳۰۵,۰۰۰

هندزفری

QCY T17

۶۹۵,۰۰۰

هندزفری

QCY T18

۴۹۰,۰۰۰

هندزفری

QCY T10 Pro

۶۴۹,۰۰۰

هندزفری

LEVEL U2

۳۲۸,۰۰۰

شارژر

Adapter 25w

۳۳۵,۰۰۰

شارژر

گارانتی Adapter (25W)

۸۴۵,۰۰۰

شارژر

Adapter 45W

قیمت

۹۶۰,۰۰۰

—————————————

۶۹۰,۰۰۰

—————————————

۷۰۰,۰۰۰

—————————————

۷۹۰,۰۰۰

—————————————

۱,۰۴۵,۰۰۰

—————————————

۴۰۷,۰۰۰

—————————————

۴۱۰,۰۰۰

—————————————

۴۳۰,۰۰۰

—————————————

۴۸۳,۰۰۰

—————————————

۳۱۵,۰۰۰

—————————————

۳۸۵,۰۰۰

—————————————

۵۷۲,۰۰۰

—————————————

۳۰۵,۰۰۰

—————————————

۶۹۵,۰۰۰

—————————————

۴۹۰,۰۰۰

—————————————

۶۴۹,۰۰۰

—————————————

۳۲۸,۰۰۰

—————————————

۹۶۰,۰۰۰

—————————————

۳۳۵,۰۰۰

—————————————

۸۴۵,۰۰۰

—————————————

مدل لوازم جانبی

Mibro lite       (Wa)

——————————————————————————–

Mibro color     (Wa)

——————————————————————————–

LS09(GST)     (Wa)

——————————————————————————–

ls05 s (RT)    (Wa)

——————————————————————————–

Ls10 (RT2)    (Wa)

——————————————————————————–

LS12              (Wa)

——————————————————————————–

Haylou Gt1 pro (Ha)

——————————————————————————–

Haylou GT6   (Ha)

——————————————————————————–

Haylou GT7   (Ha)

——————————————————————————–

Haylou T15   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T5   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T12   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T16   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T17   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T18   (Ha)

——————————————————————————–

QCY T10 Pro   (Ha)

——————————————————————————–

LEVEL U2   (Ha)

——————————————————————————–

Adapter 25w

——————————————————————————–

Adapter 25W (Garanti)

——————————————————————————–

Adapter 45W

——————————————————————————–

برای با خبر شدن از جشنواره های لحظه‌ای شماره تماس خود را وارد کنید

[contact-form-7 id=”7″]